Monday, March 28, 2011

The Big Catch - de grote vangst


Van Cloon

op 1 maart 1964 ving de sparks van onze van Cloon een SOS op van het  zweedse m.s Lake Ontario.
het schip had brand in de machine kamer en lag stuurloos 270 myl te zuiden van noumea -new caladonia
de LO had 8000 ton vries vlees en een paar duizend ton stukgoed geladen in brisbane voor canada/usa..
er zaten 40 man bemanning en 4 vrouwen met kinderen aan boord..

de van cloon= onder commando van kapitein jan maan= was onderweg van nieuw zeeland naar sydney'.
We veranderden koers  en waren de volgende dag ter plaatse.
zagen een prachtig -groot -wit vrachtschip dat een zware slagzyover bakboord had.
de zee was vry kalm maar er stond een flinke lange deining.

we vierden de motorsloep en ikzelf ( eerste stuurman) en 3 matrozen voeren langszy van van de LO.
gelukkig had de LO olie gestort via het ankerkluisgat en een spuipyp stuurboord voor, waardoor de golf koppen verdwenen en de zee vlakker was maar de deining speelde ons parten.
er was wel een loodsladder gevierd maar dat was toch veel te link om vrouwen en kinderen mee in de motorsloep te krygen .
er stond een blonde  reus (bleek de bootsman te zyn)-aan dek die als de motorsloep op de deining ter hoogte van het hoofd dek kwam met 1 hand de eerste vrouw in de sloep zette-geweldig
(die bootsman is my myn hele leven bygebleven -wat een sterke vent-daar kon je beter mee vechten als mee eten want dan wist je zeker dat je je portie kreeg)
zo werden 4 vrouwen  3 kinderen en 4 bemannings leden van de LO overgezet in de sloep
terug langszy van de van cloon was er geen probleem met het debarkeren want we konden ly maken=waren tot ons merk  volgeladen en hadden weinig vryboord  (dus geen reus nodig).
verzorgden de vrouwen en kinderen aan boord zo goed mogelyk.
 -hieuwden de motorsloep weer in de davits.
 -schoten met het schermuly lynwerp toestel een lyn over naar de LO =maakten de sleeptros van de LO  vast rond het dekhuis op het achterschip-en begonnen de sleep naar brisbane.

de sleepreis verliep heel vlot -hadden goed weer-en liepen gemiddeld een myl of zes-en leverden onze big catch af binnen het havengebied van brisbane waar een loods  2 sleepboten  en een paar brandweermannen de LO overnamen en verder naar binnensleepten om de brand verder te blussen.

wy vevolgden onze reis naar sydney-en daar gearriveerd werd er een feestje gebouwd op de goeie afloop en op de te verwachten bergings premie-want het was een duur schip met dure lading dachten wy groentjes.
nou toen die salvage bonus maanden later kwam bleek dat het feestje in sydney meer had gekost. .
de echte salvage jongens zoals smit en weismuller hadden daar veel meer uitgesleept- for sure-.

we kregen later wat foto's en krantenknipsels toegestuurd  van onze agent-die er heel trots op was dat die kleine van cloon die grote LO veilig naar brisbane had gesleept.


Lake Ontario

Officers of Van Cloon

No comments:

Post a Comment