Wednesday, December 15, 2010

Sinabang


Alweer een jaar voorby –sjonge sjonge wat gaat die tyd snel-niet te geloven.
Was in de zomer maanden in Holland by myn soul mate Tini in  Mokum.
De medise controle van de stents was gelukkig positief –alles 100A1.
Over de makken van het ouder worden zullen we het maar niet hebben want dan komt hier geen eind aan –we hebben er allemaal last van neem ik aan-zeuren helpt niet..

Leuk gekaart in de looier bridge club-fyne mensen en een goeie organisatie.
Fyne collega’s op college zeemanshoop gezien en over zout water geomong kosongd.
Bezocht de RIL reunie en sprak veel ex collega’s –er waren er velen die by myn trouwen op de van Cloon en de Abbekerk in Bangkok waren-leuke herrinneringen opgehaald.
In juli op de kring zeist reunie van de KPM-ook hier veel ouwe maten en de sappie toeaas
waren niet van de lucht zoals je je wel kunt voorstellen.
Stekkie had gelukkig ook RIL collegas uitgenodigd oa evert aalberts-
 ,hy - wimpie visser  en kees van der does zyn de enige nog in leven zynde (1949)  klasgenoten van de zeevaartschool foeliedwarsstr voorzover ik weet.
Verder vele vrienden gezien en het 80 jarige verjaardags feest van franske in zevenbergen was fantastisch  alleen de kater duurde 3 dagen –maar daarover niet getreurd.
Helaas verloren we ook weer vrienden –wimpie Sont  onde andere-rest in peace.
Verde een bezoek aan singapore by myn maat Jelle en zyn lieve vrouw Susan  en een paar dagen Pattaya voor de verjaardag van myn zoon Elmer in september-
nou pattaya is een en al kroeg-massage tenten- discos etc en aangezien
ik alle kroegen en kippententen die op deze aardkloot bestaan gezien en bezocht heb-hoeft dat  niet meer  en zoals de country zanger en filosoof Willy Nelson eens zei:
:”” I have outlived my pecker”” is dat een goeie verklaring.

Hier in phuket –zittend op myn terras met een sjekkie en een wodka orange genietend van myn hond –poes- vissen-de vogels en het klassieke concert van de krekels-nadenkend over myn zonden- gaan voor de jaarwisseling de gedachten natuurlyk uit naar vroeger.
Eindelyk is het schuld gevoel van niks doen weg –heb lang genoeg gewerkt en met plezier maar heb de rest daarby een beetje verwaarloosd, ben ik bang.

De paketvaart was een byzondere toko met veel byzondere mensen.
Laat ik proberen er een paar te beschryven:
 te beginnen by de gezagvoerders waar ik mee gevaren of die ik gekend heb.
Van hun heb ik alles geleerd ( ook hoe het niet moest)-en ik ben hun daar dankbaar voor
De meesten varen nu rond in het Walhallah maar zal hun echte namen niet noemen om problemen met eventuele nabestaanden te voorkomen.myn eerste kapitein  was HH op het ms CLAVELLA van de shell (1947-1948)
hy was een bedaarde-sympatieke ouwe man (een god voor deze ketelbink natuurlyk) die elk bemannings lid by naam noemde en vriendelyk “ goeie morgen van luijk” zei als hy op de brug kwam-ik vondt dat gaaf en heb geprobeerd dat later ook zo te doen.

Met de indonesiers –maleiers –philipino’s-papoeaas was dat geen problem maar met de chinezen lag dat anders=een foute klemtoon op zyn naam  kon zomaar betekenen dat je de man voor klootzak uitschold =dus mompelde je  maar wat in de zin van= “
good morningjan gap gauw wang” how are you today??
Nee chinees - thai’s en cambodjaans  zyn talen die my niet liggen.

Myn tweede kapitein was OR op de noorse coaster ss KNOLL (1948-1949) van Rederi Gjerpen in drammen-ik was yongman  en later bestman= zie myn   “voor de mast”verhaal
Hy was een kleine maar fysiek yzersterke kerel , wat met die dronken noorse bemanning wel nodig was- een geweldige man-goed zeeman- heeft my veel geleerd.

Begin 1951 vertrok ik naar de OOST-met een Dakota van de KLM via stopovers in Aden-Karachi-bangkok ( heb nog een certificaat van het passeren van de evenaar van die reis) voor een contract van 6 jaar by  de KPM = koningklyke paketvaart maatschappy en daar voeren  de vreemdste gezagvoerders by. (heel interessant en spannend).
Dit is niet negatief bedoelt=maar er waren rare vogels by=misschien een gevolg van te lang in de tropen  en dus een beetje tropenkolder ??? wie weet????
 -zelf heb ik ook lang in de tropen gezeten=dus--!!!!--- neem het maar niet te serieus.

Aangekomen in Batavia -sorry Jakarta- kwam ik-na gemeld te hebben op het hoofdkantoor- eerst in het bekende logeer gebouw op Molenvliet terecht.
By de bedjaks ( er waren nog geen taxis voorzover ik me kan herineren) heette dit gebouw de “rumah Buboer”= paphuis= en de naam zegt het al je kreeg pap by het ontbyt.
Daar regeerde een grote kerel(naam vergeten) met een bloedmooie dochter-waar je alleen maar naar mocht kyken-en daar zaten de maten bestemming wachtend op een boot of voor studieof voor ziekte . Het was er goed vertoeven onder de klamboe.
Ook woonden er families in dit logeer gebouw en velen van ons hebben fyne herrinneringen aan dit gebouw met zyn vele feesten-kerst –koninginne dag etc
Er stond een piano en de bekende evert van daatselaar=nu gepensioneerd psychiater in down under= kon daar de zaak goed entertainen tot de piano vol met bier zat-grote prêt.
Zoals gewoonlyk dwaal ik weer af-gedachten gaan sneller dan  tikken met 2 vingers.
  

Goed na 2 dagen werd ik naar  tandjung priok  in de KPM bus gereden en geplaatst als 4de stuurman op het ss PAHUD -een oud kolen gestookt vooroorlogs jammer =
 Die voer een lyndienst  tussen priok-tandjung pandan-pangkal pinang-blinjoe-dabo –tandjun pinang –singapore  en retour een hele leuke dienst-echt KPM.
De ouwe excuus de gezagvoerder was BB=bygenaamd boeroeng= dit betekent vogel in het maleis=de meeste kapiteins hadden een ( meestal zeer passende )bynaam=
daar kom ik later nog wel op terug=
Hy was een ouwe chagerynige man waar geen vriendelyk woord uitkwam
Als baroe 4 de stuurman moest ik meteen na het  uitpakken van de bekende detemeyer hutkoffer en introductie by de rest van de officieren gaan tallyen by ruim 4.
We lostten zakjes tin uit pangkal pinang(van billiton tin maatschappy) en by de derde sleng vierde de winchdryver te vroeg en viel de helft van de inhoud van het net met zakjes tin tussen het schip en de wal in. ( gvd –gvd –want sprak geen woord maleis)
 natuurlyk stond  de 1ste stuurman net  te kyken (ook al zo.n ouwe chageryn ) en die zei “ daar gaat je claimpremie voor de volgende 2 jaar”
Ik wist niet eens dat we een claimpremie hadden –dat bleek iets van 14 gulden /maand te zyn- en met een katje van 95 gulden/maand maakte dat veel uit (overwerk was er niet by)
Na 2 dagen vertrokken we uit priok naar tg pandan.

Ik moest voor vertrek de brug klaar maken-roer –telegraaf en stoomfluit testen –kaarten schoonvegen-potloden slypen –tyd vergelyken met de machine kamer etc en moest met de 1ste strm de 4-8=dagwacht en 16-20=platvoet=  wacht lopen.

De 2de stuurman was Sjeng J uit het land van bronsschoon eikenhout en die hield wel van een geintje. ( hy was getrouwd en zyn vrouw woonde in de rumah bubur)
Als 2de  haalde je na vertrek uit een haven de passage biljetten en overvracht van de dekpassagiers op (alle KPM schepen moesten post en passagiers vervoeren=(-dit stond in het Groot Archipel contract van de KPM met de regering=)) en dit gaf de paketvaart de hegemonie over alle inter- insulaire ladingen=waardoor de kpm zo ryk was =want buiten de kosten afscheep en bestemming kregen ze ook nog eens een  derde van de totale vrachtprys naar Holland/ europa=-tel effe uit je winst.=
Rond kwart voor twaalf douwde  Sjeng met een bloedmooie  meid in myn hut-en om kwart over 4 stak de 1ste struurman zyn hoofd in de hut en vroeg of het goed ging”
-ik was niet wakker geworden van de djoeroemoedi die my porde ( dat  deden ze  heel zachtjes ‘”bangoen toean –bangoen””dit om de boze geesten uit je lichaam  te verdryven voor het op wacht gaan”
Hy zei je hoeft niet op wacht te komen –meldt je om 9 uur maar by de gezagvoerder.
Ik dacht nog wat vriendelyk tot ik by de ouwe kwam die me vertelde dat ik geschorst was –sjeng die om 9 uur de tydmeter kwam opwinden = lachte zich een ongeluk=geschorst-ha ha ha -wist ik veel wat dat betekende-maar heb daarna snel geleerd.

In spore werdt ik overgeplaatst naar de Sinabang-een prachtig nieuw schip.deze sinabang loopt als een rooie draad door myn carriere –alle rangen heb ik er op gewerkt –het langste als gezagvoerder op de china –oost kalimantan dienst.
Ik meldde me by de 1strm  DB –dronken Ben bygenaamd die my doorstuurde naar de kapitein-netjes kloppend op zyn deur –hy kykt =je bent niet gekleed-ik had geen pet op
Terug naar BB-pet geleend-terug naar de ouwe die me allerlei vragen stelde en uitvondt dat ik geschorst was door boeroeng- hy zei nog boeroeng die ken ik niet –je bedoelt kapitein Vogel=dat was niet zo  best zei hy maar  zonder overtuiging.
Terug by DB en doorgestuurd  naar luik om te 4 tallyen.
S’middags na vastwerken vertelde de 3de strm JVB my dat de ouwe BVDM bygenaamd barenje donderkop was –hy was heel heel special-ex marine officier – hele oorlog gevaren en veel meegemaakt-die zyn officieren als persoonlyke vazallen zag en de 1ste strm als een voetveeg gebruikte-had medelyden met die arme DB.
Na 2 dagen vertrokken we en DB zegt  maak jy de brug klaar –dus roer –telegraaf-fluit testen-vergelyken en kaarten schoon vegen=komt er een brul uit de kaarten kamer
 “” wie heeft de koerslynen uitgeveegd””  bleek dat de ouwe vaste koerslynen had en toen ik zei ‘”” nou trekken we toch nieuwe” was de beer los -wist ik veel –geen beste beurt by barendje voor kleine eussie.
Ik liep de 4-8 wacht met DB  maar na 3 havens ( we voeren rond Sumatra in lyndienst) mocht ik alleen zelfstandig  de wacht lopen en kon DB administratie doen.
Na 2 weken kwam JVB my aflossen van de wacht en toen ik terug kwam van de brandronde stond Johnny in de kaartenkamer-donderkop kwam op de brug =
Stuurman 3 waar ben je??? In de kaartenkamer kapitein-
Wat doe je daar??? Een sjekkie draaien kapitein
Je hoort op de brug te staan-dan waait de shag uit myn vloeitje kapitein
De ouwe liep rood aan =VB je bent geschorst-strm 4  jy loopt ook deze  wacht
-en zo werd ik dienstdoend 3de stuurman en dat alles na 4 weken in de oost.

In Singapore aangekomen moest ik de ouwe met de  motorsloep naar Clifford pier varen
Hy ging dan in vol uniform naar het kpm kantoor op Finlayson Green no 1 om verslag van de reis uit te brengen (ik moest zyn akte tas dragen –en netjes wachten –en intussen  met de mooie meiden (manasseh zusjes ) op het kantoor flirten. Alleen kyken.
Daarna gingen we naar Robinson op
Raffles Place
-waar een grote tea room was en alle verveelde  expat dames van stand vertoefden voor de high tea en dagelykse roddels.
Hy bestelde een high tea en ik tegen zyn zin een groote Tiger beer .
In onze uniformen waren we een bezienswaardigheid waar hy kennelyk plezier in had
Ik vondt het wel best want dit was beter als tallyen aan boord by luik 3 en 4.
Ik heb veel geleerd van barend donderkop vooral ook hoe je je ondergeschikten niet moet behandelen als je een goed schip wilt voeren.
Ik kan nog lang over hem vertellen oa toen hy na verlof terukwam en een ballet school in den Haag had geadopteerd= tot grote hilariteit op de vloot.=een andere keer dat verhaal.
Hy is vervroegd gepensioneerd  omdat 3  eerste stuurlui weigerden met hem te varen.

Over bynamen gesproken=als 2de op de van der lyn voer ik met flensje VL we hadden nog een VL en die heette pannekoek VL-logisch 1 klein en dun de ander dik.
Werd in priok overgeplaatst naar de Plancius –de grand old lady-witte boot –passagiers.
 Flensje zegt “””second ga jy vanavond maar de wal op want morgen kryg je een zwaar leven by de commodoor van de vloot kapitein HK.””””
Afyn kom om 6 uur terug aan boord met rooie oogjes  nog in myn wal kleding en denk- kom het is nog zo vroeg- ik kleed me wel om op de plancius.
In die tyd was ZAZOU haar in de mode (zo’n kippekont in je nek) broeken met smalle pypjes en van die groote kampong sluipers van schoenen- dus loop de gangway op ( 2 kwartier meesters achter my aan met de hutkoffer) –ben halverwege –hoor ik van boven
+=wie ben jy=wat doe je hier????ik ben de nieuwe 2de stuurman kapitein.
Ga dan eerst je haar maar laten knippen voor je hier aan boord komt.
Einde van de mooie plancius en terug naar flensje op de vander lyn.

By de kpm waren de kapiteins Jesus wat ergens heel goed was natuurlyk.
In deze moderne tyd wordt teveel van de wal geregeld  en zyn de kapiteins op die blokken dozen gewoon goud gegalloneerde vracht wagen chaufeurs geworden.

We hadden goeie en boesoeke DV en niet te vergeten WCP genaamd schythuis P-
Kastelyn was kroegbaas –kromme kees-lange jaap- witte F –een surinamer-harry the horse-( hy hinnikte als hy lachtte) eikel de V-  die zyn geeikte uitspraak was
 “” stuurman  doe iets ook al is het verkeerd “”” mollebonen dick-typhoon teddy-de brul boei en ga zo maar door-allemaal markante figuren die geen van allen doorsnee waren.
Ik heb de mooiste herrineringen aan deze mensen.

Kan daar uren over doorkletsen maar dan wordt dit een telang verhaal en we weten allemaal alles waar “”””TE voorstaat”””is niet goed behalve telor en tevreden.
Dus ik stop maar –volgend jaar de machinisten –
kon moeilyk aan werktuigkundige wennen maar nolletje en bob en geert en frans weten dat ik het grootste respect heb voor hun beroep.
Wens jullie allemaal een hele fyne kerst en een gelukkig en gezond 2011
Tot ziens op een van de reunies of familie feesten  INSHALLAH
Eus ex voorraad KPM

No comments:

Post a Comment